Cijfers en inzicht

Cijfers zijn belangrijk voor goed inzicht in de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio. Hiervoor hebben we een aantal instrumenten. In het regiobeeld acute zorg brengen we de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart. Met de acute zorgrapportage monitoren we de acute zorginstroom en analyseren we de bypasses op de spoedeisende hulp afdelingen. Daarnaast verzorgen we de traumaregistratie voor de ziekenhuizen in onze regio.

Regiobeeld acute zorg

In het regiobeeld acute zorg brengen we de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart. Daarbij kijken we ook vooruit naar de toekomstige ontwikkeling van de zorgvraag. Dat doen we bijvoorbeeld door de demografische ontwikkelingen in onze regio mee te nemen.

Acute zorgrapportage

Met de acute zorgrapportage monitoren we de acute zorginstroom en analyseren we de bypasses op de spoedeisende hulp afdelingen.

Traumaregistratie

De traumaregistratie is een ketenregistratie van patiënten die acuut worden opgenomen in een ziekenhuis voor behandeling van letsel. De registratie bevat gegevens over traumapatiënten die binnen 48 uur na het ontstaan van het letsel worden gezien op de spoedeisende hulp (SEH) en daarna worden opgenomen, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, of overlijden op de SEH.

De registratie geeft inzicht in:

 • Het aantal traumapatiënten dat in een ziekenhuis behandeld wordt
 • Kenmerken van de patiënten
 • Oorzaken en gevolgen van het opgelopen letsel
 • Doorlooptijden

Dit is belangrijke informatie voor onderzoek, het verbeteren van traumazorg en het maken van samenwerkingsafspraken.

Het bureau NAZMN verzorgt de traumaregistratie voor de ziekenhuizen in onze regio. Hiervoor gebruiken wij gegevens van de ziekenhuizen en van de ambulancevoorziening.

Updates - Cijfers en inzicht

 • 17-januari-2023

  Regionale bijeenkomst traumachirurgen

  Traumachirurgen uit de regio gingen 9 januari met elkaar in gesprek over samenwerking en toekomstbestendige traumazorg.

 • 15-november-2022

  Nieuwe medisch manager NAZMN

  Per 1 oktober is Falco Hietbrink namens het traumacentrum in onze regio de nieuwe medisch manager van NAZMN.

 • 16-december-2022

  Digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg: NAZMN en RSO Trijn intensiveren samenwerking

  Gezien hun rol kunnen NAZMN en RSO Trijn met een krachtenbundeling de acute zorg samen een stap verder brengen. Daarom hebben beide organisaties afgesproken om een intensievere samenwerking aan te gaan.

Agenda - Cijfers en inzicht