Cijfers en inzicht

Cijfers zijn belangrijk voor goed inzicht in de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio. Hiervoor hebben we een aantal instrumenten. In het regiobeeld acute zorg brengen we de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart. Met de acute zorgrapportage monitoren we de acute zorginstroom en analyseren we de bypasses op de spoedeisende hulp afdelingen. Daarnaast verzorgen we de traumaregistratie voor de ziekenhuizen in onze regio.

Regiobeeld acute zorg

Het Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. Het rapport is in de eerste plaats bedoeld voor alle ketenpartners in de acute zorgketen in Midden-Nederland.

Met dit Regiobeeld Acute Zorg geven we invulling aan de opdracht in het Integraal Zorgakkoord (IZA), om uiterlijk op 30 juni 2023 een ‘ROAZ-beeld’ te publiceren.

Opbouw Regiobeeld Acute Zorg

Het Regiobeeld Acute Zorg is als volgt opgebouwd:

Demografie Midden Nederland Regiobeeld

Demografie Midden Nederland Regiobeeld

 1. Zorggebruik/ zorgvraag – hoe ziet de acute zorgvraag in onze regio er nu en over 10 jaar uit?
 2. Zorgaanbod – beschrijving van het aanbod van de acute zorgketen in onze regio, ontwikkelingen en knelpunten
 3. Regionale samenwerking
 4. Conclusies

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Acute zorgrapportage

Met de acute zorgrapportage monitoren we de acute zorginstroom en analyseren we de bypasses op de spoedeisende hulp afdelingen.

Traumaregistratie

De traumaregistratie is een ketenregistratie van patiënten die acuut worden opgenomen in een ziekenhuis voor behandeling van letsel. De registratie bevat gegevens over traumapatiënten die binnen 48 uur na het ontstaan van het letsel worden gezien op de spoedeisende hulp (SEH) en daarna worden opgenomen, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, of overlijden op de SEH.

De registratie geeft inzicht in:

 • Het aantal traumapatiënten dat in een ziekenhuis behandeld wordt
 • Kenmerken van de patiënten
 • Oorzaken en gevolgen van het opgelopen letsel
 • Doorlooptijden

Dit is belangrijke informatie voor onderzoek, het verbeteren van traumazorg en het maken van samenwerkingsafspraken.

Het bureau NAZMN verzorgt de traumaregistratie voor de ziekenhuizen in onze regio. Hiervoor gebruiken wij gegevens van de ziekenhuizen en van de ambulancevoorziening.

Updates - Cijfers en inzicht

 • Prognose aandoeningen spoedeisende ziekenhuiszorg
  4-augustus-2023

  Prognose ziektebeelden spoedeisende zorgvraag ziekenhuizen

  Prognoses laten zien dat het verwachte aantal patiënten met een beroerte toeneemt met 28% tot 2033. Ook het aantal patiënten met pijn op de borst stijgt aanzienlijk met 22%.

 • Acute zorgketen voor patiënten met heupfractuur
  28-juli-2023

  Acute zorgketen voor patiënten met heupfractuur

  Jaarlijks zijn er meer dan 1.000 patiënten met een gebroken heup. Dit stroomschema geeft de acute zorgketen voor deze patiënten weer. Het merendeel van deze patiënten heeft nazorg nodig in de vorm van opname in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

 • 21-juli-2023

  Bijna een kwart van de ouderen in acute zorg

  Met declaratiedata is het mogelijk om enkele inzichten op patiëntniveau te geven. Voor onze regio is dit met data van 2019 onderzocht voor inwoners van 65 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat van deze groep in 2019 24% minimaal een keer in aanraking kwam met de acute zorg (SEH bezoek, HAP contact of ambulancezorg). ​Het ging om zo’n 60.000 mensen. ​

Agenda - Cijfers en inzicht