COVID

Op dit moment bevindt de regio zich in fase: Groen

Escalatiefase

Om duiding te geven aan de ernst van de verstoring in de continuïteit van zorg wordt gebruik gemaakt van vijf escalatiefasen

Crisisstructuur

Indien er sprake is van een (dreigend) probleem in de continuïteit van zorg wordt hiervan melding gemaakt bij de ROAZ-coördinator. Vanaf fase geel wordt de crisisstructuur van het Netwerk Acute Zorg Midden–Nederland opgestart.

Covid

Het Netwerk Acute zorg Midden-Nederland blijft de ontwikkelingen rondom Covid-19 nauwlettend in de gaten houden. Op dit moment zorgt Covid-19 niet voor een langdurige verstoring in de zorgcontinuïteit.

Agenda - COVID