Crisisbeheersing

Zorginstellingen moeten zelf én in ketenverband voorbereid zijn op rampen en crises die de zorgcontinuïteit bedreigen. Het bureau NAZMN adviseert op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Daarnaast beheren we de regionale stimuleringsgelden voor opleiden, trainen, oefenen en verzorgen we opleidingen en trainingen in ketenverband.

Risicobeheersing

Recente incidenten en crises maakten duidelijk dat het voorbereid zijn op rampen en crises begint bij het kennen van de risico’s voor een zorgaanbieder zelf en voor de hele regio. Ook is het bewustzijn en gevoel van urgentie voor risico’s in de regio van belang.

Risico’s kunnen onverwachts leiden tot een crisis en dat heeft gevolgen voor de continuïteit van zorg: het raakt kritieke processen. Daarom is het van belang om hier inzicht in te hebben. De GHOR is gestart met het maken van een zorgrisicoprofiel voor onze regio als geheel en voor de ketenpartners. Dit risicoprofiel kan het vertrekpunt zijn voor een interne risicoanalyse. Een risicoanalyse zorgt voor een effectieve en efficiënte voorbereiding op rampen en crises door de crisisplanvorming af te stemmen op de risico’s.

Crisisbeheersing

We willen zorgen dat patiënten die zorg nodig hebben deze ook krijgen tijdens een ramp of crisis. Dat doen we door middel van crisisbeheersing. We maken plannen en afspraken en bereiden ons voor mogelijke bedreigingen van de zorgketen. Voor crisisbeheersing in onze regio hebben we een zorgcontinuïteitsplan. Het bureau NAZMN en de GHOR van de Veiligheidsregio Utrecht werken tijdens een ramp of crisis nauw samen om het netwerk en de ketenpartners te ondersteunen en te adviseren.

We verzorgen voor medewerkers van ketenpartners opleidingen en trainingen en oefeningen in ketenverband, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Deze activiteiten vallen onder het OTO-project.

Focusgroep Crisisbeheersing & OTO

In de focusgroep Crisisbeheersing & OTO van het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland komen vertegenwoordigers van de zorgpartners bijeen die verantwoordelijk zijn voor het maken van plannen rondom crisisbeheersing. Zij wisselen van gedachten en delen ervaringen. Thema’s die besproken worden zijn bijvoorbeeld: cyber, CBRN, crisiscommunicatie en doorontwikkeling van netcentrisch werken. Daarnaast worden nieuwe dreigingen nauwlettend in de gaten gehouden, zodat er direct geanticipeerd kan worden.
Vertegenwoordigers van de GHOR sluiten bij dit overleg aan.

Updates - Crisisbeheersing

  • 15-november-2022

    GHOR en NAZMN ontwikkelen zorgrisicoprofiel

    Wat houdt het project in, wat is het doel van het project en wie zijn er betrokken?

Agenda - Crisisbeheersing