Toekomst zorgketen

De acute zorg gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Dit raakt alle mensen in de zorgsector. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland gestart met het programma Toekomstbestendige acute zorg Midden-Nederland’. Met zorgprofessionals uit de regio gaan we aan de slag om in 2023 een regioplan te hebben.

Met ons netwerk aan zorgprofessionals in de acute zorg ontwikkelen we een toekomstvisie waarin staat:

 • Hoe onze zorgaanbieders in de regio een toekomstbestendige acute zorgketen inrichten
 • Welke uitdagingen we zien in de zorgketen en welke kansen er zijn voor onze regio
 • Hoe we gezamenlijk invulling geven aan de toekomstbestendige acute zorg Midden-Nederland.

Achtergrond

De opdracht waar we als regio voor staan is het borgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de (acute) zorgketen. Uitdagingen zijn een veranderende en ouder wordende samenleving, een afnemende beroepsbevolking, schaarste aan zorgpersoneel en het betaalbaar (en duurzaam) houden van de zorg. Kansen liggen er onder andere in innovatie van zorgconcepten, digitalisering, nieuwe technologieën en intensievere samenwerking in de acute zorgketen in onze regio.

Themas

 • Preventie van acute zorg
  Binnen dit thema onderzoeken we wat de acute zorgketen kan doen om te voorkomen dat iemand een acute zorgvraag ontwikkelt. Denk hierbij aan het maken van afspraken rondom preventie en vroegsignalering.
 • Zorgcoördinatie
  Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren en coördineren van acute zorg door verschillende zorgaanbieders. We willen ervoor zorgen dat iedere patiënt voor de juiste zorg op de juiste plek komt. Binnen dit thema kijken we hoe de regio zich verder kan ontwikkelen op het thema zorgcoördinatie.
 • Differentiatie en concentratie: zorg op de juiste plek
  Om ervoor te zorgen dat iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt, kijken we binnen het thema differentiatie en concentratie hoe we kunnen zorgen voor de juiste plek waar de zorg wordt verleend.
 • Zorg en digitalisering
  Digitalisering in de zorg wordt toegejuicht en kreeg de laatste jaren een versnelling. Binnen dit thema verkennen we waar de kansen liggen met betrekking tot digitalisering in de zorg en hoe we die kunnen benutten Hierbij gaat het bijvoorbeeld over digitale gegevensoverdracht maar ook over thuismonitoring.

Updates - Toekomst zorgketen

 • 14-november-2022

  Kick-off project Toekomstbestendige acute zorgketen

  Ruim 100 zorgprofessionals kwamen 4 oktober bijeen voor de aftrap van Toekomstbestendige acute zorgketen.

Belangrijke documenten