• Acute zorg

  Om iedereen die dat nodig heeft acute zorg te bieden, werken de zorgaanbieders samen in de acute zorgketen. De ketenpartners zijn de huisartsen, ambulancezorg, ziekenhuizen, ggz, kort- en langdurige zorg en apothekerszorg. Zij stemmen met elkaar af en maken regionale werkafspraken. Dit doen ze voor de algemene processen in de gehele zorgketen en ook gericht vanuit de verschillende acute zorgstromen, zoals bijvoorbeeld cardiologie, traumazorg en geboortezorg.

 • Cijfers en inzicht

  Cijfers zijn belangrijk voor goed inzicht in de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio. Hiervoor hebben we een aantal instrumenten. In het regiobeeld acute zorg brengen we de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart. Met de acute zorgrapportage monitoren we de acute zorginstroom en analyseren we de bypasses op de spoedeisende hulp afdelingen. Daarnaast verzorgen we de traumaregistratie voor de ziekenhuizen in onze regio.

 • Crisisbeheersing

  Zorginstellingen moeten zelf én in ketenverband voorbereid zijn op rampen en crises die de zorgcontinuïteit bedreigen. Het bureau NAZMN adviseert op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Daarnaast beheren we de regionale stimuleringsgelden voor opleiden, trainen, oefenen en verzorgen we opleidingen en trainingen in ketenverband.

 • Toekomst zorgketen

  De acute zorg gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Dit raakt alle mensen in de zorgsector. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland gestart met het programma 'Toekomstbestendige acute zorg Midden-Nederland’ (TAZK).

 • Opleiden

  Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO): het OTO-programma bereidt functionarissen in zorginstellingen met een rol tijdens een ramp of crisis voor op het leveren van zorg in opgeschaalde situaties.

 • COVID

  Op dit moment bevindt de regio zich in fase: Groen