TAZK bijeenkomst 22 juni 2023
23-06-2023
Bijeenkomst TAZK 22 juni
23-06-2023

Bijeenkomst TAZK 22 juni

Donderdag 22 juni sloten we in de Werkspoorfabriek in Utrecht het eerste deel van het project ‘Toekomstbestendige Acute Zorgketen’ (TAZK) in onze regio af. We deden dit met de zorgprofessionals die hier vanaf 4 oktober vorig jaar aan bijdroegen.

Vier thema’s

Na de kick off in oktober, gingen we in vier themagroepen met enthousiaste zorgprofessionals aan de slag. Om uit te werken wat volgens hen nodig is voor een toekomstbestendige acute zorgketen. Tijdens drie bijeenkomsten per thema (Digitalisering, Zorgcoördinatie, Preventie van acute zorg en Concentratie & differentiatie) werd kennisgemaakt, gedroomd, uitgewerkt, uitgedacht en gediscussieerd. Om per thema te komen tot een ambitie en advies voor onze regio. De resultaten van de vier thema’s leidden samen tot het Adviesrapport Toekomstbestendige acute zorg. Dit advies dient – naast het Regiobeeld Acute zorg – als input voor het te ontwikkelen ROAZ-plan en geeft aanbevelingen waar we als regio mee aan de slag gaan.

Vervolgstappen

Op 22 juni rondden we het eerste deel af met een gezamenlijke bijeenkomst. We deelden met elkaar wat de verschillende themagroepen hadden gedaan en wat hun ambitie was. Er werd een blik vooruit gegeven voor de komende periode. En we zetten de eerste stappen tot een concrete aanpak voor vijf onderwerpen uit het advies om daar de komende tijd mee aan de slag te gaan!

Meer informatie over het programma Toekomstbestendige acute zorgketen vind je hier.