Patiëntenstromen acute zorg NZa
14-07-2023
Patiëntenstromen acute zorgketen Midden-Nederland
14-07-2023

Patiëntenstromen acute zorgketen Midden-Nederland

Dit stroomschema geeft inzicht in de patiëntenstroom voor acute huisartsenzorg, ambulancezorg, de spoedeisende zorg in het ziekenhuis en de uitstroom naar vervolgzorg. De data is door de NZa aangeleverd op basis van declaratiedata. Het geeft geen compleet beeld van de acute zorg, want de GGZ en acute verloskunde is hierin niet meegenomen.

  • 17% van de spoedgevallen bij de huisarts of HAP wordt doorverwezen naar de SEH. 55% van alle patiënten op de SEH is doorverwezen door de huisarts of HAP. 25% van de patiënten op de SEH is vervoerd met de ambulance.
  • 30% van patiënten op de SEH wordt opgenomen in het ziekenhuis.
  • 12,5% van het totale aantal patiënten op de SEH stroomt uit naar vervolgzorg. 4,5% direct vanuit de SEH en 8% na opname in het ziekenhuis.
Patiëntenstromen acute zorg Midden-Nederland

Patiëntenstromen acute zorg Midden-Nederland

Regiobeeld Acute Zorg geeft inzicht in situatie in onze regio

Het Regiobeeld Acute Zorg beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. De komende tijd gaan we als netwerk aan de slag om de prioritaire opgaven voor onze regio vast te stellen. In het Regioplan Acute Zorg werken we vervolgens uit hoe we deze opgaven gaan aanpakken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg