Prognose geboortes in Midden-Nederland
30-06-2023
Aantal geboortes in Midden-Nederland lijkt toe te nemen
30-06-2023

Aantal geboortes in Midden-Nederland lijkt toe te nemen

De afgelopen jaren varieert het aantal geboortes in onze regio. In 2022 was het aantal 10% lager dan in 2021.

Prognose laat stijging van 18% zien

Het aantal geboortes in onze regio neemt de komende 10 jaar naar verwachting met 18% toe ten opzichte van het gemiddeld aantal geboortes in de periode 2020-2022. ​Dat is gelijk aan de landelijk verwachte stijging. Volgens een bijgestelde prognose van CBS ligt de stijging nog iets hoger, namelijk op 20% in vergelijking met het gemiddeld aantal geboortes over de afgelopen drie jaar. Deze bijgestelde prognose is (nog) niet op regionaal niveau beschikbaar. De prognose vanaf 2030 wordt voor periodes van vijf jaar berekend. Vanaf 2040 zal het aantal geboortes naar verwachting weer wat dalen.

Vraagtekens bij prognose

Het werkelijke aantal geboortes wordt beïnvloed door diverse factoren en is onder meer afhankelijk van migratiestromen en andere onverwachte gebeurtenissen. De prognose geeft alleen een indicatie. Een recent artikel plaatst vraagtekens bij de bevolkingsprognoses (Achterberg, 2023) . Het daadwerkelijke aantal geboortes in Nederland is structureel lager dan het vooraf voorspelde aantal, vanwege een aantal onjuiste aannames. Door een te hoge inschatting van de fertiliteit (het gemiddeld aantal kinderen per vrouw), wordt het aantal geboortes al op relatief korte termijn (2030) veel te hoog ingeschat. Er is veel goede data en methoden beschikbaar om de huidige methodiek van prognose te verbeteren, aldus Achterberg. Toch zal er altijd onzekerheid blijven door verschillende scenario’s in economische en sociale ontwikkelingen.

Regiobeeld Acute Zorg geeft inzicht in situatie in onze regio

Het Regiobeeld Acute Zorg beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. De komende tijd gaan we als netwerk aan de slag om de prioritaire opgaven voor onze regio vast te stellen. In het Regioplan Acute Zorg werken we vervolgens uit hoe we deze opgaven gaan aanpakken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg