Demografie Midden-Nederland
27-06-2023
Bevolking Midden-Nederland groeit harder dan landelijk
27-06-2023

Bevolking Midden-Nederland groeit harder dan landelijk

Onze regio groeit harder dan de rest van Nederland. We groeien naar verwachting tot 1,63 miljoen inwoners in 2033. Dat is 8% groei, terwijl dit landelijk nog geen 6% is.

Aantal oudere inwoners neemt toe

Vergrijzing is ook bij ons een uitdaging, hoewel de regio jong blijft vergeleken met Nederland. De beroepsbevolking stijgt niet zo hard mee. Het aantal 65+ inwoners stijgt met 30% naar 350.000 in 2033. Het aantal inwoners van 80 jaar en ouder neemt met 58% fors toe tot ruim 100.000. Vooral de gemeenten Houten, Stichtse Vecht en Woerden hebben een hoge grijze druk in 2033.

Ontwikkelingen in gezondheid

Op veel gezondheidskenmerken scoort de regio best goed. Toch zijn de toekomstprojecties voor een aantal  indicatoren ook in onze regio ongunstig. Zo stijgt bijvoorbeeld het aantal inwoners met een hoge BMI en daalt het mantelzorgpotentieel. Ook zal net als landelijk de prevalentie van veel aandoeningen in onze regio tot 2030 stijgen.

Regiobeeld Acute Zorg geeft inzicht in situatie in onze regio

Het Regiobeeld Acute Zorg geeft onder andere inzicht in deze demografische ontwikkelingen. Het beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. De komende tijd gaan we als netwerk aan de slag om de prioritaire opgaven voor onze regio vast te stellen. In het Regioplan Acute Zorg werken we vervolgens uit hoe we deze opgaven gaan aanpakken.

Demografie Midden Nederland Regiobeeld

Demografie Midden Nederland Regiobeeld

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg