Sociaal-economische status Midden-Nederland
7-07-2023
Verschillen binnen de regio in sociaal-economische status
7-07-2023

Verschillen binnen de regio in sociaal-economische status

De regio Midden-Nederland is een regio met een gemiddeld hoge SES-WOA score. De SES-WOA score wordt door het CBS bepaald op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio. Een hogere score reflecteert een hogere sociaaleconomische status (SES). Bij een score boven 0 zijn inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk.

Vergeleken met de rest van Nederland is er in onze regio daarnaast een lager percentage eenzaamheid, er is een hoger percentage regie over eigen leven en er zijn relatief veel huishoudens met een hoog inkomen.

Tussen gemeenten binnen de regio zijn er verschillen in de SES-WOA scores. De gemeente Utrecht heeft gemiddeld de laagste score van -0,01 en de gemeente Bunnik de hoogste score van 0,31.

Verschillen tussen wijken en buurten

Niet alleen tussen gemeentes, maar ook tussen wijken en buurten kan de SES van inwoners verschillen. In onze regio scoren de meeste gemeentes goed, maar toch zijn er binnen de gemeentes ook wijken die lager scoren. De laagst scorende wijken liggen in de grote steden, namelijk in Utrecht en Amersfoort. Daarnaast zijn er ook wijken in de gemeentes de Bilt, Nieuwegein, Veenendaal, Soest, Rhenen en Zeist die een lagere SES-WOA score hebben.

Sociale omgeving en de acute zorg

De directe relatie tussen SES en acuut zorggebruik is lastig te leggen. Beschikbare informatie laat wel zien dat mensen met een lage SES een hoger zorggebruik hebben dan mensen met een hoge SES, dit verschil hangt samen met het verschil in gezondheid tussen mensen met een hoge en lage SES.

Mensen met een lager opleidingsniveau leven gemiddeld 4 jaar korter, daarnaast leven ze gemiddeld 15 jaar in een minder goed ervaren gezondheid en hebben ze ook vaker (chronische) ziekten. Ook maken mensen met een lagere SES meer gebruik van de HAP.

Regiobeeld Acute Zorg geeft inzicht in situatie in onze regio

Het Regiobeeld Acute Zorg beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. De komende tijd gaan we als netwerk aan de slag om de prioritaire opgaven voor onze regio vast te stellen. In het Regioplan Acute Zorg werken we vervolgens uit hoe we deze opgaven gaan aanpakken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg