21-07-2023
Bijna een kwart van de ouderen in acute zorg
21-07-2023

Bijna een kwart van de ouderen in acute zorg

Met declaratiedata is het mogelijk om enkele inzichten op patiëntniveau te geven. Voor onze regio is dit met data van 2019 onderzocht voor inwoners van 65 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat van deze groep in 2019 24% minimaal een keer in aanraking kwam met de acute zorg (SEH bezoek, HAP contact of ambulancezorg). ​Het ging om zo’n 60.000 mensen. ​

Een week voor het acute zorgevent ontving het merendeel (79%) geen zorg. Twee weken na het acute zorgevent ontving de helft van de ouderen geen zorg.

  • 22% lag nog in ziekenhuis (1% onder de noemer ‘verkeerd bed’).
  • 13% had weer een acuut zorgevent: 9% kwam (weer) op de SEH terecht en 4% had contact met de huisartsenpost.
  • 12% ontving vervolgzorg (9% wijkverpleging, 2% WLZ zorg (thuiswonend), 1% ELV).
  • 3% van de patiënten was overleden.

Regiobeeld Acute Zorg geeft inzicht in situatie in onze regio

Het Regiobeeld Acute Zorg beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. De komende tijd gaan we als netwerk aan de slag om de prioritaire opgaven voor onze regio vast te stellen. In het Regioplan Acute Zorg werken we vervolgens uit hoe we deze opgaven gaan aanpakken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg