Patiëntenstromen acute zorg
4-07-2023
Instroom in de acute zorg in Midden-Nederland
4-07-2023

Instroom in de acute zorg in Midden-Nederland

In regio Midden-Nederland zijn er jaarlijks:

  • Ruim 10.500 baby’s geboren in een ziekenhuis in onze regio.
  • Er waren 5.000 acute GGZ-crisis contacten in 2021.
  • 70.000 urgente ambulanceritten, waarbij 45.000 keer de patiënt is vervoerd naar een ziekenhuis en er 25.000 keer een mobiel zorgconsult plaatsvond.
  • 117.000 SEH-bezoeken bij de SEH’s in onze regio. Van het totale aantal spoedbezoeken in het ziekenhuis volgt in 30% een opname en is er in 12,5% uitstroom naar vervolgzorg.
  • 320.000 patiëntcontacten bij de huisartsenpost (HAP).

Aandachtspunt is dat er veel data beschikbaar is over patiëntcontacten van losse schakels in de keten, maar weinig data over patiëntenstroom door de keten heen.

Instroom acute zorg Midden-Nederland

Instroom acute zorg Midden-Nederland

Toekomstverkenning: stijging acute zorgvraag

Prognoses van het RIVM voor 2030 laten een aanzienlijke stijging zien in het acute zorg gebruik. Volgens deze prognose zal de ambulancezorg met 20% toenemen, het aantal HAP contacten zal naar verwachting met 11% stijgen en het aantal SEH bezoeken neemt toe met 16%. Deze prognose beperkt zich tot deze drie schakels in de acute zorg. Een prognose voor de acute zorgvraag in de GGZ is niet beschikbaar. Voor de geboortezorg wordt de toekomstige zorgvraag vooral bepaald door de verwachte stijging in geboortes, met circa 18% in de komende tien jaar in onze regio.

Stijging heupfracturen, beroertes en pijn op de borst

Het aantal heupfracturen zal naar verwachting, met een toename van 29%, de grootste stijger worden in de komende 10 jaar. Daarnaast wordt verwacht dat het aantal beroertes met 28% zal stijgen. Deze prognoses zijn gebaseerd op de leeftijdsverdeling van aandoeningen waarvoor patiënten met spoed in het ziekenhuis komen en de toekomstige leeftijdsopbouw. Er wordt hierbij dus geen rekening gehouden met andere ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en beleid. Het geeft wel een indicatie van de toekomstige acute zorgvraag.

Regiobeeld Acute Zorg geeft inzicht in situatie in onze regio

Het Regiobeeld Acute Zorg beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. De komende tijd gaan we als netwerk aan de slag om de prioritaire opgaven voor onze regio vast te stellen. In het Regioplan Acute Zorg werken we vervolgens uit hoe we deze opgaven gaan aanpakken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg