Prognose aandoeningen spoedeisende ziekenhuiszorg
4-08-2023
Prognose ziektebeelden spoedeisende zorgvraag ziekenhuizen
4-08-2023

Prognose ziektebeelden spoedeisende zorgvraag ziekenhuizen

Van vijf geanalyseerde aandoeningen die veel voorkomen is de grootste stijging te zien in het verwachte aantal beroertes: dat neemt met 28% toe tot 2033. Daarna stijgt pijn op de borst met 22% flink. Van deze groepen komt letsel zowel nu als in de toekomst het meest voor.

Toelichting

Op basis van declaratiedata is informatie beschikbaar over vijf aandoeningen waarvoor patiënten voor een spoedeisende behandeling in het ziekenhuis komen, per leeftijdsgroep. Door dit te combineren met de demografische ontwikkeling in onze regio, is een toekomstverkenning gemaakt van de verwachte acute zorgvraag in het ziekenhuis voor deze aandoeningen. Deze toekomstverkenning is dus alleen gebaseerd op de demografische ontwikkeling. Overige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en beleid zijn daarin dus niet meegenomen.

Bron: CBS/PBL en RIVM, gegevens bewerkt door NAZMN. Gebaseerd op declaratiedata Vektis 2017 t/m 2020 naar leeftijdsgroep – spoedeisende hulp behandeling (niet alleen op SEH) in ziekenhuis. Exclusief contacten i.v.m. zwangerschap. Regio-indeling o.b.v. postcode patiënt.

Regiobeeld Acute Zorg geeft inzicht in situatie in onze regio

Het Regiobeeld Acute Zorg beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. De komende tijd gaan we als netwerk aan de slag om de prioritaire opgaven voor onze regio vast te stellen. In het Regioplan Acute Zorg werken we vervolgens uit hoe we deze opgaven gaan aanpakken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg