22-06-2023
Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland
22-06-2023

Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Vandaag publiceren we het Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland. Dit beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. Het rapport is in de eerste plaats bedoeld voor alle ketenpartners in de acute zorgketen in Midden-Nederland.

Met dit Regiobeeld Acute Zorg geven we invulling aan de opdracht in het Integraal Zorgakkoord (IZA), om uiterlijk op 30 juni 2023 een ‘ROAZ-beeld’ te publiceren.

Opbouw Regiobeeld Acute Zorg

Het Regiobeeld Acute Zorg is als volgt opgebouwd:

Demografie Midden Nederland Regiobeeld

Demografie Midden Nederland Regiobeeld

  1. Zorggebruik/ zorgvraag – hoe ziet de acute zorgvraag in onze regio er nu en over 10 jaar uit?
  2. Zorgaanbod – beschrijving van het aanbod van de acute zorgketen in onze regio, ontwikkelingen en knelpunten
  3. Regionale samenwerking
  4. Conclusies

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland