17-01-2023
Regionale bijeenkomst traumachirurgen
17-01-2023

Regionale bijeenkomst traumachirurgen

Op 9 januari vond de regionale bijeenkomst traumachirurgen plaats. Traumachirurgen uit de vier ziekenhuizen in de regio Midden-Nederland gingen met elkaar in gesprek over samenwerking en toekomstbestendige traumazorg. NAZMN faciliteert deze bijeenkomsten een aantal keer per jaar om de zorg voor trauma patiënten zo goed mogelijk te organiseren binnen de regio.
Een goede opkomst, mooie voordrachten die leidden tot inhoudelijke discussie en de gemoedelijke sfeer zorgden voor een geslaagde avond.

Marijn Houwert (UMC Utrecht) liet cijfers en grafieken uit de regionale traumaregistratie zien die een fraai beeld geven van de goede samenwerking binnen de regio: 99% van alle patiënten met een geïsoleerde heupfractuur wordt opgenomen en behandeld in een van de algemene ziekenhuizen. Een goed voorbeeld van optimale traumazorg voor met name de oudere patiënt wat nodig is in een inclusief traumasysteem.
Aandacht voor geriatrische traumazorg was er met de presentatie van Detlef van der Velde (st. Antonius Ziekenhuis). Een interessante visie en interactieve sessie over toekomstbestendige zorg voor oudere traumapatiënten.
Mark van Heijl (Diakonessenhuis) liet in zijn voordracht zien dat het triëren van ernstig gewonde patiënten in de regio goed gaat maar dat er zeker ruimte voor verbetering is. In 2021 is het percentage ernstig gewonden dat direct gepresenteerd wordt in het regionale traumacentrum gestegen naar 82% en daarmee scoort de regio op landelijk niveau hoog.

Doel voor de komende jaren is het realiseren van een verdere stijging van dat percentage zodat de 90%-norm nagestreefd wordt. Het analyseren van data uit de traumaregistratie helpt hierbij. Een volgende en logische stap is het betrekken van alle partijen in de traumazorgketen.