15-11-2022
GHOR en NAZMN ontwikkelen zorgrisicoprofiel
15-11-2022

GHOR en NAZMN ontwikkelen zorgrisicoprofiel

Wat is het zorgprofiel en wat is het doel?

Momenteel bereiden zorgpartners in de keten zich vooral op individuele basis voor op de effecten van rampen en crises. Hierdoor is er beperkt inzicht in wat de gevolgen van de risico’s zijn voor de gehele zorgketen en de onderlinge afhankelijkheden tussen de zorgpartners.

Om inzicht te verkrijgen in wat de risico’s betekenen voor de zorgpartners en om de afhankelijkheden tussen de zorgpartners in beeld te brengen is het Zorgrisicoprofiel bedacht. Het Zorgrisicoprofiel is een profiel dat weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de geneeskundige zorgpartners in onze regio. Aan de hand van de crisistypen wordt onderzocht wat de knelpunten zijn die de continuïteit van zorg in gevaar kunnen brengen. Met de uitkomsten van een zorgrisicoprofiel is het mogelijk om samen prioriteiten te stellen bij het maken van beleidsplannen en het opleiden, trainen en oefenen van bepaalde incidenttypen. Het onderzoek om tot knelpunten te komen bestaat uit een aantal processtappen, waaronder prioriteren van incidenttypen, datanalyse & betekenisgeving en de implementatie met borging voor langere termijn.

Project zorgrisicoprofiel

Betrokkenen

Het project, dat de GHOR Utrecht in samenwerking met het Traumazorgnetwerk MN uitvoert, kent momenteel de volgende betrokken zorgorganisaties: St. Antonius Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, UMCUtrecht, Diakonessenhuis, GGD regio Utrecht, RAVU, RHO, GGZ, Beweging 3.0, Careyn Utrecht en Stichting Amerpoort. Aangezien dit een eerste versie van het Zorgrisicoprofiel is, is een selectie van zorgpartners in de provincie Utrecht meegenomen.