Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland (NAZMN) de informatie op www.nazmn.nl met grote zorg samenstelt, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Het NAZMN kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct, dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek of materialen.

Cookiebeleid

www.nazmn.nl maakt gebruik van cookies. De cookies worden enkel gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren (functionele cookies) en om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren (analytische cookies) en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. U kunt de cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen gegevens worden verzameld over bezoekersaantallen, populaire agenda’s en veel gezochte onderwerpen. Hierdoor kan deze website beter worden afgestemd op de bezoekers en gebruikers.

Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Verwijzingen op www.nazmn.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan het NAZMN worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het NAZMN draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites worden aangeboden.

Auteursrecht

Niets uit de inhoud van de website www.nazmn.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NAZMN, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van het NAZMN. Het NAZMN wenst dat zij gekend wordt in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.nazmn.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van het NAZMN heeft.

Wijzigingen

Het NAZMN behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op www.nazmn.nl van kracht.