Wie zijn wij?

Het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland heeft als opdracht ervoor te zorgen dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plek de juiste zorg krijgt. Onder alle omstandigheden, dus ook tijdens rampen en crises. Dit doen we vanuit UMC Utrecht, het traumacentrum in onze regio.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of omdat u zich inschrijft voor één van onze bijeenkomsten en/of scholingen of voor onze nieuwsbrief.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van bijeenkomsten en/of scholingen waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn en voor de nieuwsbrief die wij versturen en waarvoor u zich kunt aanmelden/inschrijven.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij verwerken voor bijeenkomsten, scholing en/of de nieuwsbrief zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

  • NAW gegevens, bedrijfsgegevens, functie, (e-mail)adres en andere contactgegevens;
  • Gegevens t.b.v. het aanvragen van accreditatiepunten bij bijeenkomsten en scholingen, zoals BIG-nummer en geboortedatum.
  • Gegevens ten behoeve van focusgroepen of projectgroepen.
  • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over uw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en uitsluitend gedeeld met de personen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de bijeenkomsten. Voor het organiseren van deze congressen kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau dan heeft het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland hiermee een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens is voor ieder onderdeel, waarvoor deze gegevens worden ingevuld, verschillend. Voor geaccrediteerde scholingen geldt een verplichte bewaartermijn van vijf jaar. Voor bijeenkomsten en focusgroepen geldt dat de gegevens worden verwijderd, nadat de bijeenkomst of het project volledig is afgerond en de gegevens niet meer nodig zijn.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens het NAZMN van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het NAZMN behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland
p/a UMC Utrecht
T.a.v. dhr. L.L. van Spengler
Huispostnummer G 04.228
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop het NAZMN omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

NAZMN behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.nazmn.nl.

Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Als NAZMN een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan wordt dit kenbaar gemaakt via berichtgeving op onze website of in onze nieuwsbrief.