14-11-2022
Kick-off project Toekomstbestendige acute zorgketen
14-11-2022

Kick-off project Toekomstbestendige acute zorgketen

Op 4 oktober was de aftrap van het project Toekomstbestendige acute zorgketen.
Ruim 100 zorgprofessionals uit de regio Midden-Nederland kwamen bijeen in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Voor een middag waarin kennismaken, samenwerken en brainstormen centraal stonden.

ROAZ-voorzitter Margriet Schneider opende de kick-off. Een goed georganiseerde spoedzorgketen is cruciaal voor het leveren van goede zorg aan iedereen. Margriet was blij om te zien dat een mooie afspiegeling van zorgprofessionals uit de gehele acute zorgketen een start wilde maken met een toekomstvisie voor de acute zorgketen. Want alleen samen, door samen te werken, kunnen we de grote uitdagingen van de toekomst zoals vergrijzing en druk op capaciteit aan.

Aan de slag
Na inspirerende woorden van Mart de Kruif over het belang van samenwerken, gingen de deelnemers in subgroepen uiteen om kennis te maken met elkaar en om in een wereldcafé in gesprek te gaan over de thema’s zorg
& digitalisering, preventie van acute zorg, zorgcoördinatie en differentiatie & concentratie. Zij bespraken wat er nu al gedaan wordt, hoe de keten er idealiter over 5 jaar uitziet en wat daar de eerste stappen voor zijn.

Met de input van 4 oktober gaan we komende maanden met vier themagroepen aan de slag om tot voorstellen voor onze regio te komen.

Meer informatie over het programma toekomstbestendige acute zorg vind je hier.