Updates

Filter op onderdeel
 • Sociaal-economische status Midden-Nederland
  7-juli-2023

  Verschillen binnen de regio in sociaal-economische status

  De regio Midden-Nederland is een regio met een gemiddeld hoge SES-WOA score. De SES-WOA score wordt door het CBS bepaald op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio.

 • Patiëntenstromen acute zorg
  4-juli-2023

  Instroom in de acute zorg in Midden-Nederland

  In regio Midden-Nederland waren er in 2022 bijna 320.000 patiëntcontacten bij de huisartsenpost (HAP). Er waren 70.000 urgente ambulanceritten en ruim 117.000 SEH-bezoeken bij de SEH’s in onze regio. Er werden in 2022 ruim 10.500 baby’s geboren in een ziekenhuis in onze regio. In de regio zijn er jaarlijks zo'n 5.000 acute GGZ-crisis contacten.

  Aandachtspunt is dat er veel data beschikbaar is over patiëntcontacten van losse schakels in de keten, maar weinig data over patiëntenstroom door de keten heen.

 • Prognose geboortes in Midden-Nederland
  30-juni-2023

  Aantal geboortes in Midden-Nederland lijkt toe te nemen

  De afgelopen jaren varieert het aantal geboortes in onze regio. In 2022 was het aantal 10% lager dan in 2021. Het aantal geboortes in onze regio neemt de komende 10 jaar naar verwachting met 18% toe ten opzichte van het gemiddeld aantal geboortes in de periode 2020-2022. ​Dat is gelijk aan de landelijk verwachte stijging. Toch zijn er vraagtekens te plaatsen bij deze verwachte groei.

 • Demografie Midden-Nederland
  27-juni-2023

  Bevolking Midden-Nederland groeit harder dan landelijk

  Onze regio groeit harder dan de rest van Nederland. We groeien naar verwachting tot 1,63 miljoen inwoners in 2033. Dat is 8% groei, terwijl dit landelijk nog geen 6% is.

 • 22-juni-2023

  Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

  Vandaag publiceren we het Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland. Dit beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan.

 • TAZK bijeenkomst 22 juni 2023
  23-juni-2023

  Bijeenkomst TAZK 22 juni

  Donderdag 22 juni sloten we het eerste deel van het project ‘Toekomstbestendige Acute Zorgketen’ in onze regio af.

 • 21-april-2023

  Ketenavond 4 april

  De ketenavond ging over de opvang en behandeling van Oekraïense oorlogsslachtoffers.

 • 17-januari-2023

  Regionale bijeenkomst traumachirurgen

  Traumachirurgen uit de regio gingen 9 januari met elkaar in gesprek over samenwerking en toekomstbestendige traumazorg.

 • 16-december-2022

  Digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg: NAZMN en RSO Trijn intensiveren samenwerking

  Gezien hun rol kunnen NAZMN en RSO Trijn met een krachtenbundeling de acute zorg samen een stap verder brengen. Daarom hebben beide organisaties afgesproken om een intensievere samenwerking aan te gaan.

Op de hoogte blijven van onze updates? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.